در نتیجه خواهید دانست که چه زمانی برای تشخیص بیماری کمک بخواهید یا خواهید توانست خودتان با مقایسه علائم و توضیحات مربوط به بیماری های نوزادان ، بیماری را تشخیص دهید.تشخیص صحیح و کنترل بیماری مخصوصا تشخیص ((لک)) آمریکایی ، در کار زنبورداری اهمیت بسیاری دارد .در غیر این صورت ، ممکن است تمام زنبورهایتان را از دست بدهید و حتی زنبورهای سایرین هم که در شعاع پرواز زنبورهای شما قرار دارند ، مبتلا شوند.

اجتماع برای تغذیه زنبورهای بالغ و پرورش زنبورهای جوان ، در سراسر سال به گرده و عسل نیاز دارد .طبق محاسبه ، یک سوراخ پر از هر نوع غذا برای تولید یک زنبور جوان لازم است .گرده حاوی پروتئین ، و ویتامین و سایر مواد غذایی نباتی است.عسل حاوی کربوهیدراتها به صورت مواد قندی مختلف است.

زنبورها را از شان به درون کندو بتکانید تا جزئیات شان را راحت تر مشاهده کنید . با لمس ملایم پشت زنبورها با انگشت خود یا با انتهای مسطح ابزار کندو ، می توانید زنبورها را از هر قسمت شان کنار بزنید .قسمت نوزادان باید جامد باشد و چندتایی سوراخ باز یا مصرف نشده داشته باشد .نقش خالدار می تواند نشان دهنده این امر باشد که ملکه وقتی با یک یا چند زنبور نر جفت گیری کرد آله لومورف جنسی یکسانی داشته است.چنین ملکه ای را باید عوض کرد .وقتی ملکه تمام سوراخ های مجاور را پر از تخم نمی کند ، تخمگذاری ملکه ممکن است نقش خالدار به وجود آورد .در این صورت هم باید ملکه را عوض کرد .بیماری های نوزادی ، لاروها و شفیره ها را می کشد و ظاهری ناموزون و خالدار به شان های نوزادان می دهد.همانطور که در قسمت بیماری ها نشان داده شده است . باید یاد بگرید که بیماری ها را دنبال کنید یا دست کم لارو ها و شفیره های بیمار را تشخیص دهید .

بیشتر زنبورداران در درجه اول خواهان دیدن زنبور ملکه در ااجتماع هستند .پیدا کردن ملکه در اجتماع کوچکتر آسان تر است تا در اجتماع بزرگتر .در هر دو حالت، ملکه گاه گول زننده است و ممکن است به جای شان ، در دیواره کندو و یا در تخته کف قرار داشته باشد .با دود دادن اندک به کندو و نگاه سریع به تمام شان های درون لانه نوزادان راحت می توانید ملکه را پیدا کنید .ملکه در بیشتر موارد ، روی یک شان حاوی تخم یا روی یک شان سوراخ دار که تمیز شده و آماده پذیرش تخم است ، پیدا می شود .بدون نگاه کردن به ملکه ، از روی روش تخم گذاری در شان ، می توان کیفیت ملکه را ارزیابی کرد .قسمت های جامد بزرگ نوزادان سر از تخم درآورده و حلقه های متحدالمرکز تخمها و لاروهای مختلف العمر ، نشانه وجود یک ملکه خوب است .تشخیص تخم ها و لاروهای جوان در قاعده سوراخ ها احتیاج به تمرین دارد ؛ یاد بگرید که فورا آن ها را تشخیص دهید

عسلی که انسان از کندو برداشت می کند ، فقط عسل اضافه تولید شده در اجتماع زنبورها است.اگر پیش از یک مقدار برداشت شود ، یا موقع برداشت عسل مناسب نباشد ، زنبورها ممکن است از گرسنگی بمیرند .هر زنبوردار باید یاد بگیرد که بتواند مقدار غذای کندو و مخصوصا عسل را در هر مشاهده تخمین بزند و بفهمد که آیا اجتماع ((نان خود را در می آورد))یا این که به کمک نیاز دارد تا شهد بیشتری در اختیارش قرار گیرد.

زنبورهای سایر اجتماع ها جلب می شوند و در اطراف شان های بی محافظ به پرواز در می آیند و سعی می کنند مقداری از عسل زخیره اجتماع را به چنگ آورند.حتی پس از بسته شدن مجدد کندو هم زنبورهای مهاجم ممکن است بر لبه سقف و سایر بریدگیهای کندو تجمع کنند. همچنین سعی می کنند وارد مدخل اجتماع و نیز سایر اجتماع های مجاور شوند.هر زنبوردار باید یاد بگرید که حظور زنبورهای مهاجم را تشخیص دهد و برای جلوگیری از تقویت و ازدیاد زنبورهای مهاجم اقداماتی به مرحله عمل بگذارد .یعنی مدت باز کردن کندو باید بسیار کوتاه باشد و زنبوردار مراقب باشد که شان ها را  و مخصوصا شان هایی را که مورد محافظت زنبوردار نیستند در معرض دید نگذارد .

هر شهد کوچکی در بالای قاب ها فرو می ریزد و در آن جا زنبورها آن را تحویل می گیرد.اگر شهد در محل موجود نباشد ، زنبورها سعی می کنند از سایر اجتماع ها عسل بدزدند ، زنبورهای محافظ اجتماع های قوی به مهاجمان حمله می کنند و آن ها را پس می زنند اما گاه اجتماع های ضعیف تر توسط تعداد زیادی زنبور مهاجم مغلوب و کشته می شوند .در بهار و پاییز ، هر گاه کندوها باز شوند و شان ها در معرض دید زنبورها قرار گیرند ، این مسئله بسیار جدی می شود .سیستم دفاعی طبیعی اجتماع در اثر دود و جداسازی اجزای کندو دچار اختلال می شود .

هر بار که کندوها را باز می کنید ، مخصوصا کندوهای بسته یا هر کندوی کوچکی که کار با آن را تازه شروع کرده اید ، این مساله را یاد بگیرید .در اوایل بهار به علت سرد یا مرطوب بودن هوا، زنبورها یک هفته ای ممکن است نتوانند پرواز کنند.در این زمان، و در هر موقعی قبل از دوره جریا ن پیدا کردن کافی شهد ، هر اجتماع به به 10 تا 20 پوند(4.5 تا 9 کیلو) غذای ذخیره که معادل دو یا سه شان کاملا پر است ، احتیاج دارد .با قرار دادن یک شان مسطح در بالای کندوی باز و تکاندن سریع آن به طرف پایین ، می توانید ورود شهد به کندو را بررسی کنید .

جلوگیری از تهاجم ساده تر از مقابله با آن است .همیشه تیغه های شان را در پرورشگاه زنبور بردارید و نگذارید شهد یا عسل به خارج کندوها چکه کند.زنبورهای مهاجم را از پرواز تند و تیزشان در اطراف شان ها و کندوهای باز (که اغلب پاهایشان آوریزان است)می توان شناخت.زنبورهای مهاجم بر شان ها فرود می آیند و به سرعت به طرف سوراخ های عسل سرازیر می شوند .اگر تهاجم شروع شد، بهتر است بررسی را متوقف کنید و کندو را ببندید .برای احتیاط می توان علف یا بوته ای را ملایم در مدخل کندو فروکنید تا از اندازه آن کاسته شود .

چون یکی از علت های اولیه مهاجرت دسته جمعی زنبورها ازدحام زنبورهای بالغ است، اجتماع زنبورها دو بدنه کندوی کاملا گود یا بیشتر یا معادل آن داشته باشد تا امکان مهاجرت زودرس کاهش یابد.اجتماع بسته یا هسته ای، به محض آنکه بیشتر پایه به طرفشان کشیده شود و زنبورها هشت یا نه قاب کندو را بپوشانند ، احتیاج به بدنه کندوی دیگری دارد ، طبق محاسبه ، یک بدنه ی ده قابی کندو در حدود 15000 زنبوربالغ را در خود جای می دهد.در نتیجه ، اجتماع فزاینده زنبورها دست کم به دو بدنه کندو احتیاج دارد و یک اجتماع گود با تقریبا 60000 زنبور به چهار بدنه کندو فقط برای جای دادن زنبورها نیازمند است.

اگر یک قاب بزرگ نوزادان را نزدیک لبه خوشه بگذارید ، ممکن است زنبورها نتوانند آن را پوشیده و گرم نگه دارند زیرا شکل لانه نوزدان تغییر کرده است.تخمها و زنبورهای رو یه رشد در اثر سرد شدن ممکن است آسیب ببینند یا بمیرند. در اجتماع های بزرگ و به هنگام گرمی هوا ، ترتیب شان ها چندان مهم نیست ، اما بهتر است شان های نوزادان را نزد هم قرار دهید و شان های گرده  و عسل را در لبه ها و بالای لانه نوزادان بگذارید .

اجتماع زنبورها در آوریل و مه (فروردین و اردیبهشت ) به سرعت از لحاظ اندازه بزرگ می شود ، و برای پرورش نوزادان ، ذخیره سازی عسل و گرده و افزایش شمار زنبورهای بالغ احتیاج به جای بیشتری دارد .

محافظت مدخل های کوچکتر ، زنبورهای هر اجتماع بهتر می توانند مهاجمان را پس بزنند.

لانه نوزادان هر اجتماع ، قسمتی بیضوی یا دایره ای در قاب ها است.شان در مرکز لانه نوزادان سطح بزرگی از قسمت نوزادان در هر طرف دارد.شان ها به طرف لبه های بیرونی لانه سطوح نوزادان کوچکتر و کوچکتری پیدا می کند تا این که سطح لبه لانه فقط گرده و عسل دارد و بدون نوزاد است .حفظ این شان ها و قاب ها از روی نظم و ترتیب در اجتماع کوچک ، مخصوصا وقتی که دما از 57 درجه (15 درجه سانتی گراد)یعنی دمای خوشه شدن اجتماع پایین تر رود ، دارای اهمیت است.

کار در بهر با کندو هایی که زمستان را پشت سر گذاشته اند.

در کار با اجتماع هایی که زمستان را پشت سر گذاشته اند ، مسایل دیگری را هم باید در نظر گرفت .مهمتر از همه ، بررسی ذخیره ها در اول بهار است .اولین باری که درجه حرارت در ژانویه یا فوریه ( دی یا بهمن )به تقریبا 60 درجه (17 درجه سانتی گراد)می رسد، مدتی کوتاه تک تک کندوها را باز کنید و ببینید عسل پوشیده در نزدیکی خوشه دارد یا نه .در ایلینویز معمولا این کار در اواسط فوریه (اواخر بهمن)انجام میشود.

در زمستان هرچه قدر هم کار زنبورداری خوب انجام شود، تا حدودی تلفات طبیعی وجود دارد .اگر اجتماعی را مرده یافتید ، مدخل آن را ببندید و هر چه سریعتر آن را از محوطه زنبورداری دور کنید.این کار از تهاجم ، آسیب شان ها و گسترش هر نوع بیماری احتمالی جلوگیری می کند.بعد از دور ریختن زنبورهای مرده ، از کندو و شان ها برای شروع کار اجتماع یا قسمت های بالایی دیگر می توان استفاده کرد .قبل از استفاده مجدد ، شانها و کندوها را از نظر علائم بیماری وارسی کنید.

بدون این تبدیل و تنظیم ها ، خوشه زنبورها ممکن است در دوره ی سرمای بعدی دچار کمبود غذا شود.وقتی اجتماع به غذای اضافی نیاز دارد ، می توانید شان ها را با کندوی مهیا و مرتبی عوض کنید یا اجتماع را با آبنبات یا شکر خشک تغذیه کنید (به فصل های بعدی نگاه کنید).فاصله زمانی بین اواخر زمستان و اوایل بهار برای زنبورها دوره حساسی است زیرا نوزادان در این دوره رشد می کنند و مصرف عسل برای حفظ گرمای لانه نوزادان و تغذیه زنبورهای رو به رشد ، به میزان زیادی افزایش میابد.بیشتر تلفات حاصل از گرسنگی ، نه در میانه زمستان بلکه در دوره مزبور روی میدهد.

. اگر خوشه را شانهایی با عسل پوشیده که در قسمت بالا دیده میشود احاطه کرده باشند ، آن را به حال خود بگذارید سقف را بردارید و تکه های آجر یا سنگ بر روی آن قرار دهید .اما اگر اجتماع زنبورها در طرف مقابل یک جانب کندو باشد یا فاقد غذای مرئی باشد ، باید تغییراتی به وجود آورید.

شان عسل داری را از وجه دیگر کندو بردارید ، قابها را با خوشه از پهلوی کندو بلند کنید و عسل را وارد کنید .

نخستین بررسی کلی اجتماع زنبورها باید در روزی انجام گیرد که دما تقریبا به 70 درجه (24 درجه سانتی گراد)رسیده باشد .ابتدا سراغ ملکه با نوزادان را بگیرید .عدم حضور نوزاد در یک اجتماع کوچک طبیعی است اما اجتماعی با شش یا هشت شان باید زنبور جوان و نوزاد داشته باشد.به نوزادان نگاه کنید تا مطمئن شوید طبیعی و سالم هستند و هیچ زنبور نری در سلول های زنبورهای کارگر وجود ندارد.