مساله ازدحام برای زنبورداران و اشخاصی که در حیاط منزل یا جایی دیگر با آن روبه رو می شوند مشکلاتی پیش می آورد .زنبوردار مبتدی می تواند از آن ها برای درست کردن اجتماع های دیگر و تقویت اجتماع های موجود استفاده کند .اما ارزش وقت و هزینه بدست آوردن آن ها غالبا از ارزش اندک خود زنبورها بیشتر است .زنبوردار با تجربه ، بر حسب وقت و هزینه ای که صرف می کند باید به دست آوردن ازدحام را یک خدمت و مسوولیت تلقی کند.

ازدحام ها همیشه بی آزار نیستند و به هنگام کار با آن ها باید تور بر سر کرد و دودی به کار برد . کندوی یک طبقه ای با 9 شان ، چه خالی چه با اندکی عسل ، آماده کنید.پایه چندان مناسب نیست اما اگر هیچ شان خالی در اختیار ندارید از آن استفاده کنید .اگر ازدحام نزدیک به زمین باشد یا روی شاخه ای خوشه کرده باشد که می توان آن را قطع کرد ، به زنبورها دود بدهید و آن ها را در کندوی باز یا مقابل آن بتکانید .

تاییدیه

تعداد مشاهده

تعداد گردشی

در برخی موارد ، ممکن است مجبور شوید زنبورها را در یک تشت، کیف حصیری یا ظرف دیگری بتکانید تا بعد آن ها را به کندو منتقل کنید . اگر موفق شوید ملکه را هم همراه با بقیه زنبورهای ازدحام به چنگ آورید ، زنبورها وارد کندو خواهند شد و آنجا را خانه خودشان خواهند دانست .

همان شب باید آن ها را به محلی دائمی انتقال داد .می توان گذاشت که اجتماع ازدحام رشد کند یا از آن برای تقویت یک اجتماع دیگر استفاده کرد . اگر بدانید ازدحام از کدام اجتماع آمده است ، می توانید پس از رفع شرایطی که باعث ازدحام شده بود آن را به جای اول برگردانید.ازدحام گاه از اجتماع هایی می آید که به بیماری لک آمریکایی مبتلا هستند .عسلی که زنبورها با خود حمل می کنند می تواند نوزادان اجتماع جدید را مبتلا کند.با کندو کردن تمام ازدحام در پایه و خوراندن فوری یک گالن شیره شکر که حاوی 1.4 قاشق چایخوری سدیم سولفاتیازول باشد، این خطا را می توان رفع کرد .چه این شیره درمانگر را داده باشید چه نداده باشید ، قبل از اضافه کردن یک بدنه کندوی دیگر با شانهای روی پایه ، با دقت اجتماع را از نظر بیماری بررسی کنید.

  • درصد اولیه 64%
  • متنی متعاارف برای اینجا 62%
  • متنی برای این گزینه با 24%

علامتگذاری زنبورستان و تجهیزات

کندوها و زنبورستان هایی که دور از منزل زنبوردار قرار دارند باید علامتگذاری شوند تا مالکیت آن ها مشخض باشد.این کار جلوی خرابکاری و سرقت را می گیرد زیرا نشان می دهد که یک نفر مالک زنبورهاست .در غیر این صورت ، ممکن است عده ای فکرکنند که زنبورها به حال خود رها شده اند چون کسی را مراقب زنبورستان نمی بینند.

%

ازدحام زنبورها

علامتگذاری از جهت دیگری هم ضروری است و آن اینکه شاید زنبوردار بخواهد استعمال آفتکشها یا سایر عملیا ت مزرعه را که بر اجتماع ها اثر می گذارد مشخص کند.یک شکل علامتگذاری حک کردن نام و آدرس مالک با حروف درشت بر روی کندوها با نشانه برجسته ای در کنار زنبورستان است.بزرگی حروف باید حداقل یک اینچ (2تا3 سانتی متر ) باشد تا شخصی که از زنبور می ترسد بتواند از فاصله دورتر علامت را بخواند.قاب ها و سایر اجزای چوبی کندو را می توان با اسامی و نشانه ها علامتگذاری کرد.

گزارش نویسی زنبورستان

گزارش نویسی بر دو نوع است : اجرایی و مالی .گزارش اجرایی تمام جزئیات کار و مشاهدات مربوط به زنبورداری را در بر می گیرد.اگر اطلاعات را مرتبا ثبت کنید ، بزودی برای برنامه ریزی کار ، برای افزایش معلومات مربوط به زیست شناسی زنبورعسل و کارهای اجرایی مربوط به مخارج و درآمد ، با ارزش خواهد شد.حتی یک یادداشت ساده تاریخ دار هم می تواند جزئی با ارزش و لذت بخش از کار زنبورداری باشد.

توضیح شماره یک

برخی چیزهای قابل ثبت عبارتند از وضع هوای محلی ، تاریخ شکوفه کردن گیاهان شهددار و گرده دار ، تلفات اجتماع ها ، گزارش وضع اجتماع ها ، و اطلاعات مربوط به کارهایی چون بررسی بهاره ، سرپوش سازی ، عسل برداری و عسل گیری .گزارش مالی برای کسانی که اجتماع های کافی برای فروش عسل نگه می دارند ضروری است .جزئیات این گزارش باید در حدی باشد که بتوانید هر ساله برای اطلاع خودتان و برای محاسبه مالیات بر درآمد و سایر امور لازم تجاری ، جمع بندی مالی انجام دهید .

توضیح شماره دو

موسسه های زنبورداری و بازرگانی کشاورزی می توانند از خدمات گزارش نویسی عملیات بانکی نیز استفاده کنند.این خدمات ، گزارش نویسی امور مالیاتی را ساده تر می کند و در گرفتن وام های کوتاه مدت یا دراز مدت مفید واقع می شود.موسسه های وام دهنده ، نیازمند اطلاعات درآمد خالص و گزارش جریان پول نقد به عنوان پشتوانه تقاضای وام هستند .